doktersassistente

Opleiding Doktersassistente ROC Regionaal Opleidings Centrum

Een ROC wat staat voor regionaal opleidingencentrum is een samenwerkingsverband van onderwijsinstituten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en de volwasseneneducatie in Nederland. Er zijn momenteel ongeveer 50 grote regionale opleidingencentra.

Opleidingen

De ROC’s hebben een breed aanbod aan opleidingen op verschillende niveaus en langs verschillende leerwegen. Het onderwijs op deze scholen is toegankelijk voor iedereen vanaf 16 jaar. Afhankelijk van vooropleiding, leeftijd of ervaring is er voor iedereen een opleiding op maat.

Onderwijs

Het onderwijs op een Regionaal Opleidingscentrum (ROC) richt zich op het aanleren van competenties. Hierdoor wordt de scheiding tussen theorie en praktijk verkleind. Als je een opleiding volgt bij een ROC combineer je leren en werken. Je kan bij een Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) bijvoorbeeld meteen aan de slag in de praktijk. Je werkt bij een organisatie en volgt tegelijkertijd een opleiding. Bij de Beroepsondersteunende leerweg (BOL) ga je vaker naar school. Je loopt dan stage bij een bedrijf. Onderwijs op een Regionaal Opleidingscentrum (ROC) betekent dat je direct in de praktijk ziet wat je op school leert.

Aansluiting op de arbeidsmarkt

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) op een Regionaal Opleidingscentrum (ROC) bereidt je voor op de beroepspraktijk of een vervolgopleiding. Bij alle opleidingen in het mbo staat de aansluiting met de praktijk voorop. Om de aansluiting op de arbeidsmarkt te garanderen hebben scholen voor middelbaar beroepsonderwijs uitgebreide contacten met allerlei organisaties.

Studieduur

De duur van de opleiding is afhankelijk van je vooropleiding en instroomniveau. Wanneer je in het bezit bent van relevante werkervaring of vrijstellingen kan krijgen kan je ook een verkorte leerweg volgen bij een Regionaal Opleidingscentrum (ROC).

Meer informatie

Natuurlijk kan je bij een Regionaal Opleidingscentrum (ROC) terecht voor informatie en advies.

Een opleidingscentrum bij jou in de buurt vind je op de website van het ROC.