doktersassistente


Deeltijdopleiding

Tegemoetkoming deeltijders

Als je een vmbo-tl (theoretische leerweg), havo- of vwo-deeltijdopleiding in het voortgezet onderwijs of het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo) volgt, kan je voor een tegemoetkoming deeltijders in aanmerking komen. Dit geldt ook als je 30 jaar of ouder bent en een voltijdopleiding vmbo-tl, havo of vwo in het voortgezet onderwijs of het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo) volgt.

Voor voorbereidingscursussen wordt geen tegemoetkoming verstrekt.
Op de site Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vind je alle informatie zoals de voorwaarden en het aanvragen van een tegemoetkoming.
.